„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

С УРОЦИ НА ТЕМА „БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ БЕ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

{ 21.4.2017 г. 0:00:00 }

В първата седмицата след пролетната ваканция, еколози от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (в състава на Групата „ЛУКОЙЛ“) за кратко влязоха в ролята на учители по предмета „Човек и природа“.

На четвъртокласниците от Основно Училище „Васил Априлов“ и „Михаил Лъкатник“, Бургас и Основно Училище „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово бяха представени животински и растителни видове характерни за нашия край, застрашени и изчезнали, и интересни представители от световната флора и фауна. Учениците научиха за видове, които се срещат единствено в България, а някои от тях обитават единствено района около града ни. Децата с интерес обсъждаха влиянието на човека върху дивата природата и възможностите за нейното опазване. Те формулираха и основното послание в уроците, а именно, че отговорността на съвременния човек за опазване крехкото равновесие в природата е от жизненоважно значение в индустриалната епоха, в която живеем.

„Знанията в областта на опазване на околната среда формират отговорно поведение в децата, а те са тези които ще градят бъдещето на планетата“, е единодушното мнение на преподаватели и еколози.

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно