"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Документи по реализацията на Проекта

Настоящият раздел съдържа основни документи и резултати от реализацията на Проект LIFE20 ENV/BG/001042 „Инсталация за пречистване на технологични води за по-добро управление на речните басейни“ – LIFE WATEROIL.

  • Базов анализ 2023

Проектът LIFE WATEROIL е получил финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.