„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Услуги

ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас_услуги_стартовая_заглушка.jpg

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е пристанищен оператор, който предоставя услуги по съхраняване, транспортиране, натоварване и разтоварване на нефтопродукти на своите обекти: пристанищен терминал „Росенец" - парк за суров нефт, парк за светли продукти и обработка на танкери.

Пристанищният терминал „Росенец" се намира на южния бряг на Бургаския залив, в заливчето, образувано между носовете „Чукалята" и „Каменарски баир".

Терминалът е предназначен за приемане, съхраняване и транспортиране на нефтени и химически суровини и стокова продукция. Приемането на суровина се осъществява от танкерите, акостирали на един от трите пирса. Продуктите временно се съхраняват в резервоари. Експедицията на суровината за нефтопреработване и готовата продукция се осъществява чрез магистрални тръбопроводи до и от основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

На 12.05.2011 е сключен Договор за концесия на пристанищен терминал „Росенец", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

  • Обща информация за местоположението и техническите характеристики на пирсове на пристанищен оператор „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в пристанищен терминал „Росенец"

  • Правила и цени на предоставяните услуги от пристанищен оператор „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД на пристанищен терминал „Росенец"

  • Информация за Пристанищен терминал

  • Form – Acknowledgment

  • Form – Terminal Report on accident BG-EN