„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Най-голямата компания за нефтопреработване на Балканския полуостров. Основен доставчик на гориво на вътрешен пазар на Република България. Дъщерно дружество на ПАО „ЛУКОЙЛ“.

ЛУКОЙЛ
Нефтохим
Бургас
Преработване
на
нефт.
Производство
на
горива