„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Обща информация

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас_информация.jpg

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е нефтопреработващ завод, разположен в Юго-Източна Европа на Балканския полуостров (15 км от гр. Бургас).

В Дружеството се извършват дейности по приемане, съхраняване и преработване на различни видове суров петрол, който се доставя с танкери на терминал „Росенец". Суровият петрол се транспортира чрез тръбопровод към основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

Дружеството е производител на горива на вътрешния пазар на Република България. Готовата продукция се транспортира на вътрешния пазар и в Централна Европа чрез тръбопроводи, с железопътен и автомобилен транспорт, а на европейските пазари, в САЩ, Северна Африка, Средиземноморски регион и Азия — с танкери.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД предлага нефтопродукти, които отговарят на международните стандарти за качество и са произведени в безопасни и екологични условия. Дружеството поддържа високи стандарти на социална отговорност пред обществото, държавата, своите партньори и служители.

Приоритетите на Дружеството са технологично обновяване и модернизация на производствените мощности, повишаване производителността на труда и качеството на произвежданите продукти, осигуряване на безопасни условия на труд, спазване на законодателството на Република България и на Европейския съюз в областта на опазване на околната среда,  ефективно развитие и използване на човешките ресурси.

Инвестициите на ПАО „ЛУКОЙЛ“ за развитието на предприятието след 1999 г. превърнаха „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД във високотехнологично, ефективно и водещо предприятие в България и Европа.

Фотогалерея