„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Обща информация

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас_информация.jpg

 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е нефтопреработващ завод, разположен в Юго-Източна Европа на Балканския полуостров (15 км от гр. Бургас).

В Дружеството се извършват дейности по приемане, съхраняване и преработване на различни видове суров петрол, който се доставя с танкери на терминал „Росенец". Суровият петрол се транспортира чрез тръбопровод към основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД предлага нефтопродукти, които отговарят на международните стандарти за качество и са произведени в безопасни и екологични условия. Дружеството поддържа високи стандарти на социална отговорност пред обществото, държавата, своите партньори и служители.

Приоритетите на Дружеството са технологично обновяване и модернизация на производствените мощности, повишаване производителността на труда и качеството на произвежданите продукти, осигуряване на безопасни условия на труд, спазване на законодателството на Република България и на Европейския съюз в областта на опазване на околната среда,  ефективно развитие и използване на човешките ресурси.

Инвестициите на ПАО „ЛУКОЙЛ“ за развитието на предприятието след 1999 г. превърнаха „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД във високотехнологично, ефективно и водещо предприятие в България и Европа.

 

Фотогалерея