„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Социално партньорство

ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас_соц_стартовая_заглушка.jpg

Най-ценният актив на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД са неговите работници и служители, които помагат на дружеството да постигне високи резултати. За развитието на корпоративната култура важна роля играе поддържане на силна мотивация, творческа среда в колектива, здрав морално-психологичен климат и увереност в бъдещето.

Действията, насочени към подобряване на условията на труд, многобройните учебни курсове и повишаване на квалификацията, повишаване на доходите и широката гама от социални помощи и гаранции превръщат „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в една от най-привлекателните фирми за работа в България. 

В резултат на дългосрочното социално партньорство със Синдиката на българските  нефтохимици „ЛУКОЙЛ" са създадени стабилни традиции при провеждането на културно-масови, спортни и туристически мероприятия, които способстват за поддържането на здравето и работоспособността на персонала.

Приемствеността за персонала на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е ключов фактор. Създадените през 2003 година Съвет на ветераните- нефтохимици (СВН) и Съвет на млади специалисти (СМС) съхраняват и предават ценности и традиции на поколенията.

За персонала на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е създаден социален пакет, осигуряващ висок стандарт на живота и благоприятна среда, подобряване на условия на труда. Социалните придобивки включват: транспортно обезпечаване и безплатна храна; допълнително доброволно пенсионно осигуряване; материално подпомагане на жени във връзка с раждането и майчинството; провеждане на профилактични прегледи; допълнително възнаграждение за трудов стаж и опит, за нощни смени и при работа през почивни дни и официални празници; предоставяне на средства за профилактика на здравето и краткосрочна почивка във всички почивни бази в Република България.

 

 

С цел предпазване на здравето и осигуряване на социалната защита на работниците и техните семейства дружеството поддържа застраховки — „Трудова злополука", „Медицинска застраховка" и застраховка „Живот", които покриват разходите за извънболнична и болнична помощ, медицински изследвания и медицински прегледи.
  • Политика на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в областта на корпоративната социална отговорност