„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас отпразнува 60 годишнина от началото на производствената си дейност

{ 3.10.2023 г. 15:02:14 }

Историята на българската нефтопреработвателна промишленост започва с производството на първия български бензин на 2 септември 1963 година в бургаския „НЕФТОХИМ“.

60 години са достолепна възраст, която говори за непреходни ценности и традиции, за приемственост на поколенията, устойчиво развитие на предприятието и колектива. В непрекъснат стремеж към технологично съвършенство в завода винаги са влагани най-модерните и прогресивни технологии. Само за последните две десетилетия след присъединяването на предприятието към Групата „ЛУКОЙЛ“ в мащабната модернизация на рафинерията са инвестирани 3.4 милиарда долара, а „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ се нареди сред лидерите в европейското нефтопреработване.

Реконструкцията на съществуващи инсталации, въвеждането в експлоатация на нови обекти за дълбочинно преработване на нефта и интегрирането им в технологичната схема на завода доведе до рекордно повишаване на дълбочината на преработката на нефта в годишен аспект от 74 на 97%, добива на светли нефтопродукти от 64 на 81%, индекса на технологична сложност от 6,5 през 2012 г до 14,7 през 2020 г. при средно 9,4 за централна и южна Европа, както и до снижаване на индекса на енергоемкост EII по методологията на SA от 92 до 86 единици. Тези производствени рекорди са постигнати при също толкова впечатляващи достижения в областта на промишлената безопасност и екологията, като и тук предприятието заема лидерски позиции в отрасъла.

Стъпвайки на опита на поколения нефтохимици, богатия технически и интелектуален потенциал, в продължение на шест десетилетия колективът на предприятието непрекъснато търси и открива нови възможности за растеж, смело се захваща с най-сложните проекти и успешно ги реализира. Експертните познания и натрупаният опит на специалистите на дружеството го утвърдиха като център за технологичен трансфер, база за развитие и внедряване на инженерно-технологични иновации.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД отбеляза юбилея на предприятието с палитра от празнични мероприятия: дни на отворените врати за ветерани и деца на нефтохимици, посещения на музея на Дружеството за граждани на Бургас и региона, с туристически походи и юбилейна спартакиада, международна научно-техническа конференция на младите специалисти и много други.

Кулминацията на тържествата по традиция стана празничният концерт в Летния театър на град Бургас. Сред гостите на събитието бяха членовете на Обществения съвет за партньорство, бизнес партньори, общественици. Председателят на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД Евгени Маняхин и Президентът на Синдиката на българските нефтохимици „ЛУКОЙЛ“ Павлин Ваковски поздравиха нефтохимиците, ветераните-нефтохимици, и организациите-партньори с 60 годишнината от началото на производствената дейност на „Нефтохим Бургас“ и се обърнаха с думи на признателност към хилядите нефтохимици, свързали живота си с нефтопреработвателния комбинат и продължаващи да работят за устойчивото бъдеще на предприятието.

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно