„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

{ 20.7.2023 г. 10:18:08 }

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД официално заявява, че всички публично отправени по наш адрес обвинения в контрабанда и други нарушения на територията на пристанищен терминал „Росенец“ не отговарят на действителността. Дружеството винаги изцяло е изпълнявало ангажиментите си по концесионния договор, сключен с Република България през 2011 година за срок от 35 години, и не вижда основания за неговото разтрогване.

Движението на енергийни продукти, тяхното съхранение и преработка са обект на строго регулиране по националното законодателство, европейското и международно право. Контролът, осъществяван от Държавата, е ежедневен – от пристигане на танкера със суровина до отплаването му, натоварен с нефтопродукти.

Цялото отчитане на входящите и изходящите нефт и нефтопродукти на всички етапи се извършва чрез автоматизирани измервателни системи, които са свързани и в реално време предават данни директно на митническите власти. В съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове от декември 2020 г. е инсталирано постоянно видеонаблюдение, съгласувано и прието от митническите органи. Всякаква информация, свързана с дейността на терминал „Росенец", народните представители могат да поискат от Държавна агенция „Митници".

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД инвестира значителни средства, за да изпълнява често променящите се нормативни изисквания, и оказва пълно съдействие на компетентните институции при реализирането на правомощията им.

Държавните органи редовно извършват контрол и проверки на пристанищен терминал „Росенец“. Не са констатирани никакви нарушения или отклонения от условията на концесията или нормативните изисквания, което се потвърждава от съответните протоколи.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД решително отхвърля и всякакви обвинения в политическа ангажираност. Ние стриктно и в пълен обем спазваме законодателството на Република България и Европейския съюз.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е подразделение на трейдинговата компания LITASCO SA, регистрирана в гр. Женева, Швейцария. От своя страна LITASCO SA влиза в състава на LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, регистрирано в гр. Виена, Австрия. Всички тези дружества, както и компанията-майка в Групата „ЛУКОЙЛ“ осъществяват своята дейност в пълно съответствие с европейското законодателство.

Кумулативните инвестиции на Групата „ЛУКОЙЛ“ през последните 20 години в България възлизат на над 4,1 милиарда щатски долара, а в страните от ЕС като цяло - на около 14 милиарда щатски долара. Предприятията на Групата в Република България са работодатели на повече от 3,5 хил. работници и служители и осигуряват работни места за над 5 хил. работници и служители на фирми-подизпълнители.

Голословните обвинения от страна на представители на някои политически партии и парламентарни обединения могат да се отразят негативно върху имиджа на бранда и репутацията на нашата Компания, която повечето от нейните работници и служители, клиенти и доставчици продължават да смятат за един от най-добрите работодатели, партньори и клиенти в Европейския съюз. В тази връзка "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД възнамерява да се обърне към съда за защита на своята делова репутация.

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно