„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

Нов нанокатализатор повишава ефективността на хидрокрекинга на гудрона в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

{ 3.2.2020 г. 0:00:00 }

В началото на февруари 2020 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД въведе в експлоатация иновативна технология, използваща нанокатализатор от нов тип с повишена селективност и ефективност. Нанотехнологиите се считат за ключова област в науката на 21 век. Н-САТ е перспективна разработка, патентована от американската компания Headwaters Technology Innovation (HTI), която работи в стратегически съюз с технологичния лидер Axens – лицензиар на инсталацията за хидрокрекинг H-Oil, стояща в основата на Комплекса за преработка на тежки остатъци на бургаската рафинерия на „ЛУКОЙЛ“. Комплексът е най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Европа, с капацитет за преработка от 2.5 млн. тона нефтена суровина. Тя става и четвъртата инсталация в Европа и шестата в света, която започва да използва иновативната нанокатализаторна система Н-САТ.

Високо-професионалният екип на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД овладя сложния процес H-Oil в рекордни срокове и постигна завидни резултати, които му спечелиха признанието и уважението на колегите нефтопреработватели. Изследванията, проведени от технолозите на завода, внимателният подбор на нефтената суровина и оптимизацията на технологичния режим, позволиха достигането на изключително висока конверсия на гудрона – на ниво от 73 %. Въвеждането на технологията Н-САТ е още една стъпка към допълнително повишаване на ефективността на процеса, като конверсията се увеличава с още 6 %. Но това не е единственото предимство, което ще получи рафинерията от тази далновидна инвестиция. Нанокатализаторът ще подобри енергийната ефективност и екологичните показатели на инсталацията, като същевременно ще се увеличи междуремонтният пробег на оборудването. С внедряването на тази технология „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ за пореден път доказа своите възможности да стане технологичен лидер в нефтопреработвателната промишленост.

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно