„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС ИЗВЪРШИ АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕННАТА СОЛИДАРНА ВНОСКА ЗА 2023

{ 3.11.2023 г. 14:55:43 }

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД извърши авансово плащане към републиканския бюджет по корпоративния данък върху печалбата и временната солидарна вноска.

Дружеството изпълнява своите данъчни задължения в пълен размер по всички данъци за 2023 г.

През 2022 г. заводът също своевременно извърши всички плащания към републиканския бюджет. ​

От 13 октомври 2023 г. спрямо „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД се прилага най-високото данъчно облагане върху печалбата между всички стопански субекти в България, във вид на една от най-високите ставки в Европейския съюз по временната солидарна вноска – 50%, и корпоративен данък от 10%.

 

 

 

 

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно