„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Промишлена безопасност

фото_стартовая_заглушка.jpg

Основен приоритет за „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е да осигури безопасни условия на труд на работниците и служителите, а също така и защита на персонала и населението, живеещо в близост до производствените площадки на Дружеството. 

Дейността на предприятието съответства на изискванията на приложимите международни стандарти. В „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е внедрена и успешно функционира  система за управление на промишлената безопасност, здравето и околната среда.

 • Сертификат ISO 9001  UKAS „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на руски език) 

 • Сертификат ISO 9001 UKAS „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на английски език)  

 • Сертификат ISO 9001 UKAS „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на български език)   

 • Сертификат ISO 9001 ANAB  „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на руски език) 

 • Сертификат ISO 9001 ANAB  „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на английски език) 

 • Сертификат ISO 9001 ANAB  „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на български език) 

 • Сертификат ISO 14001  „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на руски език) 

 • Сертификат ISO 14001 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на английски език) 

 • Сертификат OHSAS 18001  „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на руски език) 

 • Сертификат OHSAS 18001  „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на английски език) 

 • Сертификат ISO 50001 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на руски език) 

 • Сертификат ISO 50001 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на английски език) 

 • Сертификат ISO 50001 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (версия на български език)