„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

ЛУКОЙЛ ще обжалва решението на КЗК

{ 5.4.2023 г. 18:37:37 }

„ЛУКОЙЛ България“ ЕООД

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 

5.04.2023.

„ЛУКОЙЛ България“ ЕООД и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД заявяват, че възнамеряват да обжалват пред компетентния съд решението на Комисията за защита на конкуренцията за налагане на имуществена санкция.

ЛУКОЙЛ счита решението на Комисията за защита на конкуренцията за неоснователно, недоказано и противоречащо на европейската практика.

Компанията стриктно спазва законодателството на Република България и Европейския съюз и очаква това да бъде недвусмислено потвърдено в хода на съдебното производство.

 

Пресслужба

pr@lukoil.bg

02/ 9174 214

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно