„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

{ 24.10.2023 г. 17:50:16 }

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД заявява, че плаща всички предвидени от закона данъци в установените срокове и изцяло изпълнява задълженията си към бюджета на Република България.

Във връзка с прозвучалите в национален ефир измислени твърдения на отделни политици, заявяваме, че Дружеството е изплатило изцяло дължимия корпоративен данък и временна солидарна вноска за 2022 г., като продължава да плаща авансово и двата вида задължения за 2023 г. в съответствие с българското законодателство. Установено е добро оперативно взаимодействие с органите на Националната агенция по приходите и Агенция „Митници" и всички законно дължими плащания се извършват в срок.

Твърдения за обратното не отговарят на истината и накърняват доброто име на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. Дружеството си запазва правото да защитава интересите и деловата ​си репутация с всички достъпни средства.

​ 

  • Новина във формат PDF