„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ ПРОВЕДЕ ГОДИШНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

{ 4.1.2024 г. 16:25:40 }

В първия ден на всяка година „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД провежда инвентаризация на наличните количества нефт и нефтопродукти в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
През 2024 година инвентаризацията се проведе с участието на екип на Агенция „Митници“, които удостовериха наличностите на нефт с руски произход, доставен съгласно действащата дерогация, и нефтопродукти, произведени от нефт с руски произход. Служителите на рафинерията  оказаха пълно съдействие на представителите на Агенция „Митници“ за ефективно изпълнение на инвентаризацията на запасите към 1 януари 2024 година.
За справка: Агенция „Митници" към Министерството на финансите изпълнява контрол върху спазване на митническото законодателство в Република България, както и върху реда за прилагането на забраните и дерогациите по чл. 3м от Регламент (ЕС) № 833/2014. Съгласно законовите изисквания, Агенция „Митници" изпълни задължението си в първия ден на 2024 г. да инвентаризира внесения и наличен към тази дата руски суров петрол, както и произведените количества нефтопродукти.

  • Новина във формат PDF