„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Реализация на неликвидни материали

Разделът съдържа информация за неликвидни материали — дълготрайни и краткотрайни активи на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

В раздела се поместват известия за провеждане на открити търгове от Дружеството за услуги, свързани с отпадъци, залежало оборудване и материали.

  • Списък материали за оглед и продажба - складове 0103 и 0127

  • Списък материали за продажба - завод 3006

  • Списък материали за продажба - завод 3002, ш 27