„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕЛИКВИДНИ МАТЕРИАЛИ

Разделът съдържа информация за неликвидни материали - дълготрайни и краткотрайни активи на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

В раздела се поместват известия за провеждане на открити търгове от Дружеството за услуги, свързани с отпадъци, залежало оборудване и материали.