„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕЛИКВИДНИ МАТЕРИАЛИ

Разделът съдържа информация за неликвидни материали — дълготрайни и краткотрайни активи на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

В раздела се поместват известия за провеждане на открити търгове от Дружеството за услуги, свързани с отпадъци, залежало оборудване и материали.

  • 1. Условия за провеждане на търгa
  • 2. Приложение № 1 към Условия за провеждане на търга - Договор
  • 3. Приложение № 2 към Условия за провеждане на търга - Заявление
  • Списък материали за продажба - завод 3006

  • Списък материали за продажба - завод 3002, ш.27