„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Реализация на неликвидни материали

Разделът съдържа информация за неликвидни материали — дълготрайни и краткотрайни активи на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

В раздела се поместват известия за провеждане на открити търгове от Дружеството за услуги, свързани с отпадъци, залежало оборудване и материали.

  • Условия за провеждане на търга – 7 стр.

  • Приложение №1 - Проект на договор за покупко-продажба на активи – 9 стр.

  • Приложение №2 - Заявление за участие – образец – 1 стр.

  • Условия за провеждане на търга – 6 стр.

  • Приложение №1 - Проект на договор за покупко-продажба на метални отпадъци – 17 стр.

  • Приложение №2 - Заявление за участие – образец – 1 стр.

  • Списък материали за продажба - завод 3006
  • Списък материали за продажба - завод 3002

 Валентин​ ​Марков

Стоян​ ​Ангелов

​Десислава Тодорова