„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, в качеството на Възложител на обществени поръчки по реда на чл.5, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, оповестява информация, съгласно изискванията на чл.42 от ЗОП, за всяка обществена поръчка, провеждана от Дружеството.

С публикуването на документите в Профила на купувача, съгласно чл.42, ал.7 от ЗОП, заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени за отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в закона.

 • Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие

  Дата на създаване на ел. преписка: 04.08.2017 г.

 • Решение

  Дата на публикуване: 04.08.2017 г.

 • Вид на процедурата: Открита

  Срок за подаване на офертите: 31.07.2017 г.

  Дата на създаване на ел.преписка: 31.05.2017 г.

 • Документация

  Приложение 1.1 Работен проект - Титулен списък ПТ Росенец

  Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

 • Разяснение 1

  Дата на публикуване: 05.06.2017 г.

 • Разяснение 2

  Дата на публикуване: 09.06.2017 г.

 • Разяснение 3

  Дата на публикуване: 22.06.2017 г.

 • Разяснение 4

  Дата на публикуване: 14.07.2017 г.

 • Разяснение 5

  Дата на публикуване: 17.07.2017 г.

 • Разяснение 6

  Дата на публикуване: 21.07.2017 г.

 • Разяснение 7

  Дата на публикуване: 25.07.2017 г.

 • Решение от 11.09.2017 г. за удължаване срока за събиране на оферти до 21.09.2017 г.

  Дата на публикуване: 13.09.2017 г.

 • Вид на процедурата: Открита

  Срок за подаване на офертите: 10.07.2017 г.

  Дата на създаване на ел.преписка: 31.05.2017 г.

 • Документация

  Приложение 10. Работен проект - Титулен списък ПТ Росенец

  Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

 • Решение №5

  Дата на публикуване: 02.10.2017 г.

 • Протокол № 1 от работата на Комисията

  Дата на публикуване: 03.11.2017

00926-2016-0001 Процедура на договаряне без обявление за „Преработване на Генералния план на ПТ „Росенец“ и на разработените през 2012 г. работни проекти за осигуряване на промишлената безопасност при експлоатацията на Пирс 2“

 • 00926-2016-0001 Документи

00926-2015-0001 Открита процедура по ЗОП: „Рекултивация на лагуните на Пристанищен терминал ПТ „Росенец“ и засаждане на тръстика“, обект от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

 • 00926-2015-0001 Документи (част 1)
 • 00926-2015-0001 Документи (част 2)
 • 00926-2015-0001 Документи (част 3)

Разработване на работни проекти за привеждане на Пирсове 1 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики.

 • Документи - Разработване на работни проекти за привеждане на Пирсове 1 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“

00926-2014-0006 Открита процедура по ЗОП: Вземане на проби и изпитване на компоненти на околната среда на обекти от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

 • Документи - Вземане на проби и изпитване на компоненти на околната среда на обекти от Програмата за отстраняване на минали екологични щети